Vyberte stránku

CHIBA jehla

chiba jehla pro jednorázové použití pro cytologickou aspiraci a místní zavedení anestetika 

Amnio

chiba jehla se speciálním hrotem pro amniocentézu

Jehly Mri

100% nemagnetické jehly pro použití se zobrazovacími systémy MRI

SemiCut

jednorázový poloautomatický bioptický systém

GalaKitDuo

chiba jehla se speciálním hrotem pro amniocentézu

Mark

nereponovatelné jehly pro předoperační lokalizaci mamárních uzlin

Intro

koaxiální zaváděcí jehly

ChorionSet

transabdominální sada pro odběr  choriových klků pro stanovení  embryopatie

RepoMarkD

reponovatelná jehla pro předoperační lokalizaci mamárních uzlin

Supracare

sada na suprapubickou punkci se silikonovým balónkovým katetrem