Vyberte stránku

Fix-O-Tube

Popis:
Klasifikace CND: M0599, seznam 1659461/R. Fix-O-Tube je zdravotnická pomůcka určená k fixaci orotrachealní trubičky. (Přihlášení patentu v Itálii pod č. 02016000019362, přihláška podána 25. února 2016). Patent počítá s možností realizace jiných verzí zařízení pro laryngeální masky, nasotrachealní trubice a pro nouzové případy. Několik obrázků pomůcky následuje.

  Charakteristika:
  Fix-O-Tube je nesterilní jednorázová pomůcka složená z lepicí pásky z netkané textilie, na kterou je upevněný fixační systém pro orotracheální sondy. Podpůrná netkaná textilie je z bílého polyesteru, lepidlo je na bázi zdravotnického silikonu, ochranný film je z polypropylénu, přičemž strana, která je v kontaktu s lepidlem, je ošetřená fluoropolymerem.

  Fixační systém se skládá z válcového oblouku z vysokohustotního polyetylénu se středovým otvorem speciálně určeným pro zablokování průchodu sondy do válce, jehož vnitřní průměr je stejný jako vnější průměr použité sondy.

  Specifikace pomůcky:

  1. Fix-O-Tube se fixuje na tváři a po straně úst a má dva středové výběžky k fixaci filtra a mentolabiálního sulku. Viz obrázek.
  2. Fix-O-Tube umožňuje jakýkoliv manévr v ústní dutině (hygiena, extrakce externích těles, odsání krve či slin).
  3. Umožňuje rychlé napojení a uvolnění trubice z fixačního zařízení, změnu polohy tracheální trubice v případě ventilační anomálie, hypoxie, hyperkapnie.
  4. Umožňuje polohování pacienta v laterální poloze nebo v poloze na břiše, s rychlým zaháknutím a uvolněním trubičky pro možnou změnu polohy.

  Varování
  Pomůcka Fix-O-Tube není určena k prevenci náhodné extubace pacienta. Pomůcka je určená k udržení orotracheální trubice ve správné poloze. Jestliže se za konec trubice vyčnívající z úst určitým způsobem tahá, točí nebo současně táhne a točí, může pohyb trubice vést k extubaci pacienta. Pomůcka Fix-O-Tube se fixuje výhradně na pokožku obličeje zbaveného chloupků (kompletní oholení vousu anebo knírku).

  Zamýšlené použití
  Pomůcka je určená k jednorázovému použití u dospělých a pediatrických pacientů s orotracheální intubací v anestezii nebo při intenzivní péči.

  Dostupné velikosti
  Pomůcka Fix-O-Tube ve verzi pro fixaci orotracheálních trubic se vyrábí ve třech různých velikostech: A (Adults – dospělí), P (Pediatric – pediatričtí pacienti), N (Neonatal – novorozenci):

  Přípony A, P, N definují tři různé velikosti náplasti. V některých případech (měření ID orotracheálních trubic k fixaci od 6 do 8 mm včetně) se preferovala kombinace obou s náplastí P a s náplastí A, aby mohl lékař vybrat nejvhodnější verzi v závislosti na stavbě a velikosti obličeje pacienta.

  Použitelnost:
  Pomůcka se musí použít do 24 měsíců od data výroby.

  Likvidace:
  Vnější obal: zlikvidujte jako papír nebo karton.
  Obal pomůcky: zlikvidujte jako plast.
  Nepoužité zařízení: zlikvidujte jako plast.
  Použité zařízení: použijte postup pro potenciálně infikovaný
  nebo kontaminovaný nemocniční odpad, kód CER 180103*.