Vyberte stránku

Coupled Gold Marker & Set

Coupled Gold Marker jsou spojené markery, které se skládají ze dvou zlatých markerů k přesné lokalizaci cílových orgánů
v obrazově řízené radioterapii (IGRT) a v radioterapii s modulovanou intenzitou (IMRT).

 • Spolehlivá náhražka pro zobrazení sledovaných pohyblivých anatomických struktur
 • Snadno vyhledatelný na KV i rentgenových snímcích
 • Kompatibilní s robotickým radiochirurgickým systémem Cyber Knife® od firmy Accuray
 • Zlaté markery jsou implantovány pomocí zaváděcí jehly o velikosti 18G/20 cm
 • Špička jehly je uzavřená kostním voskem, aby nedocházelo k samovolnému uvolnění markerů
 • Velikost zlatých zrn (masivní zlato, čistota 99,99%) o průměr 0,8 a délce 3 mm, s distančním prvkem PGLA v délce 17 mm,
  20 mm, 25 mm kvůli nastavení předem určené vzdálenosti markerů
 • Markery a distanční prvek jsou spojené pomocí dutého vlákna PGA 20/80 smrštěného teplem okolo zlata a distančního
  prvku. PGLA je směs pryskyřic na bázi polyglykolové kyseliny, což je biodegradabilní termoplastický polymer, a laktidu
  (cyklického diesteru odvozeného od kyseliny mléčné), který je rovněž biologicky odbouratelný a používá se k výrobě
  absorbovatelných nití