Vyberte stránku

Gold fiduciární marker & Set

Gold fiduciární marker je implantovatelný zlatý válcový značkovač k přesné lokalizaci cílových orgánů v obrazově řízené
radioterapii (IGRT) a v radioterapii s modulovanou intenzitou (IMRT).

  • Spolehlivá náhražka pro zobrazení sledovaných pohyblivých anatomických struktur
  • Snadno vyhledatelný na KV i rentgenových snímcích
  • Kompatibilní s robotickým radiochirurgickým systémem Cyber Knife® od firmy Accuray
  • Špička jehly je uzavřená kostním voskem, aby nedocházelo k samovolnému uvolnění markeru

Možnosti použití:

  • Před radioterapií prostaty pro omezení poškození v blízkosti dutých orgánů (močového měchýře a rekta)
  • Během brachyterapie pro řízení konformního externího paprsku
  • Před obrazově řízenou radioterapií (IGRT) lézí na slinivce břišní, játrech a plících