Vyberte stránku

Biopsy Box

Bezpečná   a   jednoduchá   konzervace   biopsátů   formalínem,   jednorázové   nádoby   pro   bezpečný   odběr   vzorků biopsie bez vystavení se vlivu formalinu. V souladu s novou směrnicí EU č. UE-N605/2014, o kontaktu s formalinem.

Výrobek Biopsy Box s nově patentovanou technologií je jednorázovou nádobou, která slouží ke shromažďování a uchovávání vzorků biopsie a uvolňuje formalin, uchovávaný v pouzdru víčka, které se uvolní pouze poté, co bude kryt utěsněn.

Tím se eliminuje riziko podráždění, alergie nebo expozice této karcinogenní chemikálii.

Konzervace  vzorků  tkání  formalínem  je  zejména  pro  asistenční  personál  spojená  se  zdravotními  riziky.  Pomocí boxu na biopsii Biopsy Box od Technobilife® nyní nabízí BIP Medical CZ nový systém, pomocí kterého lze bez nebezpečí provést sběr vzorků. Inovativní princip dvou nádobek zjednoduší a zvýší bezpečnost manipulace. V první nádobě se sbírá biopsát v roztoku NaCl, v druhé se nachází formalín. Ten se uvolní teprve tehdy, až se obě nádoby nasadí na sebe a sešroubují. Přímý kontakt, ať již s pokožkou nebo s vystupujícími výpary, je tedy zcela vyloučen.

Tabulka pro objednání produktu

Zvláštní vlastnosti

  • inovativní dvounádobkový princip
  • bezpečná konzervace formalínem
  • bez přímého kontaktu s pokožkou
  • pro zvýšenou ochranu pracovníků při práci
  • k dispozici v různých velikostech
  • vhodné i na biopsii po ESR/EMR

Biopsy box – složení