Vyberte stránku

BIP – Mam-O-Guide®

prsní lokalizační jehla s vodičem pro nehmatné mamární léze

BIP – Mam-O-Guide® sestává z aplikační kanyly a lokalizačního vodiče, slouží k předoperačnímu vyznačení maligních
oblastí v ženském prsu. Zavedení pod ultrazvukem, stereotakticky (mamografie) nebo pomocí diagnostiky MR .

Kruhová kotva
Při vysunutí lokalizačního vodiče z kanyly vznikne kruhový kotvící prvek, který zajišťuje optimální fixaci ve tkáni.

Poziční stabilita ve tkáni
Kruhová kotva zamezuje také tomu, aby lokalizační vodič nedopatřením nevstoupil do tkáně příliš hluboko, proto není třeba
použít fixační prvek proti nežádoucímu posunutí.

Dvojitý vodič ve tvaru spirály
Lokalizační vodič má tvar dvojité spirály (včetně kruhového prvku). Tím je dána optimální viditelnost celého drátu pod
ultrazvukem. Dvojité pletení vodiče jej chrání před neúmyslným přerušením. Hmatatelné značky před kruhovou kotvou umožní
operatérovi, aby včas rozšířil vedení řezu.

Minimální nebezpečí poranění
Při aplikaci lokalizačního vodiče (vysunutí z kanyly) vytváří kruhový kotvící prvek, přičemž se hrot vodiče dotýká kruhové
kotvy.Tudíž nejsou ve tkáni žádné ostré hroty, které by mohly vést k nechtěnému poranění operatéra.

Přesné umístění ve tkáni
Rovinu směřování kruhového prvku lze přesně stanovit ještě před vysunutím lokalizačního vodiče otáčením aplikační kanyly
dle značky na plastové části aplikační kanyly.

Úprava polohy
V případě nesprávné polohy je možné označovací vodič vtáhnout zpět do kanyly a upravit polohu BIP – Mam-O-Guide®.

Charakteristika a výhody BIP-Mam-O-Guide®

  • Optimální ukotvení ve tkáni
  • Možnost relokace (V případě nesprávné polohy lze lokalizační vodič stáhnout zpět do kanyly a BIP – Mam-O-Guide® lze nově zavést do správné pozice)
  • Ultrazvukové zavádění pomocí vícenásobných odrazů na dvojité spirále
  • K dostání provedení kompatibilní s MR
  • Optimální hrot kanyly usnadní proniknutí do tkáně
  • Není třeba použít fixační prvek proti nežádoucímu posunutí

Fixační prvek
sterilně balený Ø 0,9 mm
KÓD PRO OBJEDNÁNÍ 887590

BIP – Mam-O-Guide®
Tabulka pro objednání výrobku, balení neobsahuje fixační prvek

VZP ČR KÓD:
0082498 BIP – Mam-O-Guide® standardní typ MOG xxx

SR KÓD:
Kód ŠÚKL P90714, Kód MZ SR X03547 BIP-Mam-O-Guide® standardní typ